อบรมหลักสูตรระยะสั้นทำของที่ระลึกจากการเย็บผ้าด้วยมือ

อบรมหลักสูตรระยะสั้นทำของที่ระลึกจากการเย็บผ้าด้วยมือ
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นการทำของที่ระลึกจากการเย็บผ้าด้วยมือ ในรูปแบบระบบออนไลน์ (ผ่านโปรเเกรม Zoom) ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2563 

 
เผยแพร่เมื่อ 30 พฤษภาคม 2563 • การดู 1,425 ครั้ง
 
ย้อนกลับ