คณาจารย์และนักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าศึกษาดูงาน พิพิธภันฑ์เรือนโบราณล้านนา

คณาจารย์และนักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าศึกษาดูงาน พิพิธภันฑ์เรือนโบราณล้านนา
 
คณาจารย์และนักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าศึกษาดูงานด้านสถาปัตยกรรมเรือนล้านนา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนวิชา Thai Architecture เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานที่จริง ในวันที่ 22 กันยายน 2558 ณ พิพิธภันฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
 
เผยแพร่เมื่อ 25 กันยายน 2558 • การดู 1,121 ครั้ง
 
ย้อนกลับ