กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่อง History of Lanna Culture และกิจกรรม Lanna Culture Workshop

กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่อง History of Lanna Culture และกิจกรรม Lanna Culture Workshop
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่อง History of Lanna Culture และกิจกรรม Lanna Culture Workshop ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาจาก Wenzhou Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการนำของวิทยาลัยนานาชาติ มช. เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และงานหัตถกรรมล้านนา ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 29 กรกฎาคม 2558 • การดู 950 ครั้ง
 
ย้อนกลับ