พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม "การทำเครื่องเขินล้านนา"

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมการทำเครื่องเขินล้านนา ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 26 กรกฎาคม 2558 (เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์) รวมทั้งสิ้นจำนวน 8 วัน โดยมีผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 26 คน ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้มอบใบประาศนียบัตร แก่ผู้่ที่ผ่านการอบรมดังกล่าว ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2558 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 • การดู 1,204 ครั้ง
 
ย้อนกลับ