ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลงวันที่  11 มีนาคม 2563)
 
 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

เผยแพร่เมื่อ 12 มีนาคม 2563 • การดู 1,071 ครั้ง
 
ย้อนกลับ