พิธีมอบรางวัลบุคลากรเด่น สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ประจำปี 2561

พิธีมอบรางวัลบุคลากรเด่น สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ประจำปี 2561
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้มอบรางวัลบุคลากรดีเด่น สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2561 ให้แก่นางสาวชุติมา พรหมาวัฒน์ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และนายปัญญา แก้วคำ ตำแหน่งพนักงานช่าง สังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2562

 
เผยแพร่เมื่อ 3 มีนาคม 2563 • การดู 1,579 ครั้ง
 
ย้อนกลับ