พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ประจำปี 2560
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติมอบโล่รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2560 ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้แก่นางสาวชุติมา พรหมาวัฒน์ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และนายปัญญา แก้วคำ ตำแหน่งพนักงานช่าง สังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561

 
เผยแพร่เมื่อ 3 มีนาคม 2563 • การดู 1,295 ครั้ง
 
ย้อนกลับ