อบรมหลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทปิ้ง หลาม แอ็บ)

อบรมหลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทปิ้ง หลาม แอ็บ)
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นอาหารล้านนา (ประเภทปิ้ง หลาม แอ็บ) ในวันที่ 27 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. โดยมีครูสุพันธ์ ฉิมดี เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีทำอาหารและเทคนิคในการทำอาหารล้านนาให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งให้ความรู้นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดต่อไปได้

 
เผยแพร่เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2563 • การดู 1,712 ครั้ง
 
ย้อนกลับ