คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มช. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มช. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

คณาจารย์และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษาและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และรูปแบบการสร้างบ้านเรือนล้านนาที่มีความสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของชาวล้านนาในอดีต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในกระบวนวิชา "Way of Life" ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563  

 
เผยแพร่เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2563 • การดู 1,415 ครั้ง
 
ย้อนกลับ