คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ (จำนวน 27 คน) ได้เข้าทัศนศึกษาและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศึกษาเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมล้านนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้จากการทัศนศึกษาไปประยุกต์ใช้ในรายวิชา "นวัตกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสาร" และจัดทำสื่อนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในรายวิชาดังกล่าว ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 

 
เผยแพร่เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2563 • การดู 1,187 ครั้ง
 
ย้อนกลับ