คณาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาประยุกต์ศิลป์ศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาประยุกต์ศิลป์ศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

คณาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาประยุกต์ศิลป์ศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (จำนวน 46 คน) ทัศนศึกษาและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรม และรูปแบบการปลูกสร้างบ้านและที่อยู่อาศัยแบบล้านนาจากสถานที่จริง ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  

 
เผยแพร่เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2563 • การดู 1,182 ครั้ง
 
ย้อนกลับ