คณาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตล้านนา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

 
เผยแพร่เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2563 • การดู 1,961 ครั้ง
 
ย้อนกลับ