คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มช. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มช. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เเละคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มาศึกษาดูงานและเรียนรู้วิถีชีวิตล้านนา ผ่านรูปแบบการสร้างบ้านเรือนแบบล้านนา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

 
เผยแพร่เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2563 • การดู 873 ครั้ง
 
ย้อนกลับ