ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563)
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามเอกสารดังแนบมาพร้อมนี้

 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก.pdf

เผยแพร่เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2563 • การดู 1,588 ครั้ง
 
ย้อนกลับ