อบรมหลักสูตรระยะสั้นอาหารล้านนา (ประเภทแกง)

อบรมหลักสูตรระยะสั้นอาหารล้านนา (ประเภทแกง)
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นอาหารล้านนา (ประเภทแกง) ในวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. โดยมีครูสุพันธ์ ฉิมดี เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีทำอาหารและเทคนิคในการทำอาหารล้านนา (ประเภทแกง) อาทิ แกงแคจิ๊นหมู แกงสะแล และแกงผักกาดใส่จิ๊นไก่ ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์หรือพัฒนาต่อยอดต่อไป

 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง IMG_9070[1].JPG

เผยแพร่เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2563 • การดู 1,892 ครั้ง
 
ย้อนกลับ