ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลงวันที่ 28 มกราคม 2563)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลงวันที่ 28 มกราคม 2563)
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ได้มีประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามเอกสารแนบท้ายนี้

 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักส่งเสริม.pdf

เผยแพร่เมื่อ 28 มกราคม 2563 • การดู 1,077 ครั้ง
 
ย้อนกลับ