รวมข่าวทั้งหมด


ทั้งหมด 2692 รายการ
 
 
ร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566
ร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นโดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุรเกียริติ์ เสถียรไทย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ ส่วนงานต่าง ๆ นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณ ข่วงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ วัดฝายหิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566
เผยแพร่เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566 • การดู 17 ครั้ง
ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 28
ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 28

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 28 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสมาเลือกซื้ออ่านหนังสือและสิ่งพิมพ์ใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์ในราคาพิเศษ อันส่งผลต่อการสร้างสังคมแห่งการอ่านและสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชนภาคเหนือ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ ลานไม้หน้าอาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566 • การดู 29 ครั้ง
ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 33 (วตท.33)
ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 33 (วตท.33)

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 33 (วตท.33) ในโอกาสที่เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เผยแพร่เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566 • การดู 19 ครั้ง
เปิดงาน TOP 10 go local Gastronomy Let the food go
เปิดงาน TOP 10 go local Gastronomy Let the food go

    ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (FIN) จัดงานกิจกรรม TOP 10 go local Gastronomy Let the food go ให้อาหารนำทาง โครงการมหัศจรรย์เส้นทางวัฒนธรรมอาหารเมืองรอง (Wonderful Seconday City of Lanna Gastronomy Tourism ) โดยมีศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ฯ กล่าวรายงาน ภายในงานได้รวบรวม 10 อันดับที่สุดแห่งร้านค้าอาหารเมืองเหนือ และร้านอาหารจากจังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา กว่า 40 ร้าน ซึ่งต่อยอดมาจากความสำเร็จในการดำเนินโครงการ Gastronomy Tourism : LANNA Gastronomy “คิดถึงเชียงใหม่” ซึ่งมีที่มาในการพัฒนาเอกลักษณ์ของเมนูอาหารล้านนารูปแบบใหม่ ให้โดเด่นมีความน่าสนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้เกิดการรับรู้อย่างแพร่หลาย ทั้งในมิติการท่องเที่ยวและอาหารช่วยให้ผู้ประกอบการหรือธุรกิจอาหารจำหน่ายสินค้าได้ ตรงตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า การทดสอบตลาดเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ณ One Square at One Nimman วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  
เผยแพร่เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566 • การดู 16 ครั้ง
ร่วมงานแถลงข่าวเตรียมงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2566  ภายใต้แนวคิด “ค่ำคืนแห่งสายนที วิถีแห่งวัฒนธรรม”
ร่วมงานแถลงข่าวเตรียมงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2566 ภายใต้แนวคิด “ค่ำคืนแห่งสายนที วิถีแห่งวัฒนธรรม”

ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าวเตรียมงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2566 โดยมี นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  นายศักดิ์สกุล ศุภกฤตอนันต์ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ พ.ต.อ.ไพศาล นันตา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และ นายวิษณุ ศรีทะวงศ์ ผู้จัดการแผนนโยบายสาธารณะ ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมแถลงข่าวการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจําปี 2566 ภายใต้แนวคิด “ค่ำคืนแห่งสายนที วิถีแห่งวัฒนธรรม” ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2566  โดยรูปแบบกิจกรรมในปีนี้ จะมีการประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแสดงประกอบริ้วขบวนแห่ การประดับตกแต่งเมืองให้สว่างไสวสวยงาม การแสดงประกอบแสงสีเสียงและสื่อผสม การแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติ  การประกวดโคมยี่เป็งล้านนา (โคมแขวนใหญ่) การปล่อยกระทงสายล้านนา การจัดซุ้มประตูป่า พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ-เจดีย์ขาว การขอขมาแม่น้ำปิง ประเพณีตั้งธรรมหลวง การประกวดขบวนแห่สะเปาล้านนา และกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมอีกมากมาย ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ณ ลานประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่      
เผยแพร่เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2566 • การดู 2,576 ครั้ง
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เทโวโรหณะ ประจำปี 2566
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เทโวโรหณะ ประจำปี 2566

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เทโวโรหณะ ประจำปี 2566 ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พันเอกสันติสุข ศรีเมือง รองผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 33 พันเอกจิตรเทพ ตรีวิมล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2  และนายธีรารัตน์ สัมนา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่  หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566  ณ ข่วงวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 30 ตุลาคม 2566 • การดู 2,818 ครั้ง
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปยัง  พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร. เอกชัย มหาเอก รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เฝ้า ฯ รับเสด็จ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรภายในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จำนวน 8 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 : เรือนทรงอาณานิคมคิวลีเปอล์ - ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก - ทอดพระเนตรนิทรรศการ "จารึกและเอกสารโบราณล้านนา" - ทอดพระเนตรนิทรรศการ “วัฒนธรรมการแต่งกายชาวเชียงใหม่” - ทอดพระเนตรนิทรรศการ “รสชาติอาหารบ้านหลิ่งห้าจากความทรงจำของมาลินี” จุดที่ 2 : เรือนชาวเวียงเชียงใหม่ (พญาปงลังกา) - ทอดพระเนตรเกี่ยวกับเครื่องดนตรีของชาวล้านนา และ Workshop การฟ้อนรำล้านนา    จุดที่ 3 : เรือนกาแล (พญาวงศ์) - ทอดพระเนตรเกี่ยวกับงานศิลปหัตถกรรมของชาวล้านนา และ Workshop งานใบตอง และงานจักสาน ณ เรือนกาแล (พญาวงศ์)  จุดที่ 4 : เรือนไทลื้อ (หม่อนตุด) - ทอดพระเนตรเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของชาวล้านนา จุดที่ 5 : ศาลาวัฒนธรรม - ทอดพระเนตรเกี่ยวกับการนวดแผนโบราณและภูมิปัญญาของชาวล้านนา (นวดประคบ ย่ำขาง) จุดที่ 6 : เรือนทรงปั้นหยา (อนุสารสุนทร) - ทอดพระเนตรนิทรรศการภูมิปัญญาสล่าสร้างเรือน จุดที่ 7 : เรือนฝาไหลของแม่นายคำเที่ยง - ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวล้านนา จุดที่ 8 : เสด็จทอดพระเนตรกาดหมั้ว ในโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฝ้า ฯ รับพระราชทานของที่ระลึก  
เผยแพร่เมื่อ 26 ตุลาคม 2566 • การดู 81 ครั้ง
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับพ่อครูดิเรก สิทธิการ ผู้ได้รับมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2552 เนื่องในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2565 สาขาทัศนศิลป์ จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับพ่อครูดิเรก สิทธิการ ผู้ได้รับมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2552 เนื่องในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2565 สาขาทัศนศิลป์ จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการคัดเลือก หรือสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับพ่อครูดิเรก สิทธิการ ผู้ได้รับมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2552 เนื่องในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2565 สาขาทัศนศิลป์ จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ในวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ่อครูดิเรก สิทธิการ เป็นผู้ได้รับมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2552 ในสาขาทัศนศิลป์ พ่อครูดิเรก สิทธิการ หรือสล่าดิเรก มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการดุนโลหะ สลักเงิน จนกลายเป็นงานศิลปะชิ้นวิจิตร มีการออกแบบทั้งลวดลายไทย และลวดลายร่วมสมัย อีกทั้งเป็นผู้ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงช่างการดุนโลหะจากรุ่นสู่รุ่น โดยผลงานที่โดดเด่นของพ่อครูดิเรก ได้แก่ การออกแบบและตกแต่งอุโบสถเงิน วัดศรีสุพรรณ การเผยแพร่ภูมิปัญญาไปทั่วโลกจากการผลิตภาพดุนโลหะและกล่องเครื่องประดับดุนโลหะ ต่อยอดสู่เฟอร์นิเจอร์และของที่ระลึกมอบผู้นำเอเปก ในการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ และได้รับมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2552 เป็นต้น โดยเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศยกย่องให้พ่อครูดิเรก สิทธิการ เป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2565 (งานสลักดุนเครื่องเงินและโลหะ) ช่างแกะสลักดุนเครื่องเงิน เครื่องโลหะ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะอันทรงคุณค่าและสนับสนุนให้ศิลปินได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนต่อไป
เผยแพร่เมื่อ 15 ตุลาคม 2566 • การดู 42 ครั้ง
ร่วมให้ข้อมูลสัมภาษณ์เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม ในการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
ร่วมให้ข้อมูลสัมภาษณ์เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม ในการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)

ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานนโยบายอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ในโอกาสที่มาสัมภาษณ์เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม ในการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) พร้อมด้วยบุคลากรผู้แทนจากสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ (ACCL) และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Step) เข้าร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566 
เผยแพร่เมื่อ 11 ตุลาคม 2566 • การดู 40 ครั้ง
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์

ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร. เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพฯ ณ ศาลา 3 วัดป่าแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566
เผยแพร่เมื่อ 11 ตุลาคม 2566 • การดู 71 ครั้ง