รวมข่าวทั้งหมด


ทั้งหมด 2715 รายการ
 
 
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567

ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ (ACCL) พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และความเป็นสิริมงคล รวมทั้งสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ข่วงวัฒนธรรม ทางขึ้นวัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
เผยแพร่เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2567 • การดู 497 ครั้ง
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงผู้เข้าร่วมโครงการ Creative Lanna Selected (Knowledge Center)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงผู้เข้าร่วมโครงการ Creative Lanna Selected (Knowledge Center)

  มช. ลงนามร่วมผลักดันพิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ สู่การถอดบทเรียน บ่มเพาะให้ได้มาตรฐาน สร้างการยอมรับในระดับชาติ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้บริหารจากคณะและส่วนงานต่างๆ พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่ได้เข้าร่วมโครงการ Creative Lanna Selected (Knowledge Center) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการ Creative Lanna Selected (Knowledge Center) สำหรับการผลักดันพิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย ให้ได้รับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ เข้ารับการบ่มเพาะโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพิพิธภัณฑ์โดยเฉพาะเจาะจงในแต่ละด้าน เพื่อมุ่งไปสู่การได้รับรองมาตรฐานในระดับชาติ อีกทั้งยังเป็นการสร้างและขยายผลทางพันธมิตรเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ เเหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ อย่างยั่งยืนต่อไป
เผยแพร่เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2567 • การดู 26 ครั้ง
มช. จัดเสวนาเสนอข้อมูลเชิงลึก “แนวโน้มการพัฒนาย่านสร้างสรรค์ในอนาคต (Future Creative District’s Trends)”
มช. จัดเสวนาเสนอข้อมูลเชิงลึก “แนวโน้มการพัฒนาย่านสร้างสรรค์ในอนาคต (Future Creative District’s Trends)”

มช. จัดเสวนาเสนอข้อมูลเชิงลึก “แนวโน้มการพัฒนาย่านสร้างสรรค์ในอนาคต (Future Creative District’s Trends)”  เผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ และการรวบรวมข้อมูลของบุคคลสำคัญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนำเสนอแนวโน้มอนาคต (Trends) เพื่อร่วมวางแผนพัฒนาพื้นที่นำร่องของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคุณพิทักษ์ ธนาบุตร ผู้รับผิดชอบโครงการฯ และ คุณ ณรงค์วิทย์ อารีมิตร สถาปนิกจากบริษัท สถาปนิก 49 จำกัด เป็นผู้ร่วมถ่ายถอดข้อมูลดังกล่าว ณ ลานไม้เทียม สำนักหอสมุด มช. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
เผยแพร่เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2567 • การดู 27 ครั้ง
ร่วมพิธีเปิด “โครงการเปิดวัด สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่องเที่ยวยามค่ำคืน” 
ร่วมพิธีเปิด “โครงการเปิดวัด สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่องเที่ยวยามค่ำคืน” 

ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี ร่วมพิธีเปิด “โครงการเปิดวัด สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่องเที่ยวยามค่ำคืน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมส่งเสริมการกระตุ้น เศรษฐกิจด้วย Soft Power ด้านศาสนา โดยให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวได้ไหว้พระเสริมสิริมงคลแก่ตน และชมความงดงามของวัด ที่มีความงดงามแตกต่างกัน ทั้งในช่วงเวลากลางวันและช่วงค่ำ โดยมีนายสุรพล เกียรติไชยกร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยพระกิตติวิมล เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการดังกล่าว ในวันที่ 7 มกราคม 2567 เวลา 17.30 น. ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 8 มกราคม 2567 • การดู 38 ครั้ง
มช. จัด Creative Lannna Festival เปิดประสบการณ์งานเทศกาลล้านนาสร้างสรรค์ และNight Museum ครั้งแรก
มช. จัด Creative Lannna Festival เปิดประสบการณ์งานเทศกาลล้านนาสร้างสรรค์ และNight Museum ครั้งแรก

  งานเทศกาลล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna Festival 2023) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2566 ระหว่างเวลา 10.00 น. -21.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นภายใต้การดำเนินงานยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ 3 ล้านนาสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เน้นเปิดพื้นที่ Creative District และแบรนด์สร้างสรรค์ Creative Branding และมีส่วนร่วมกับเทศกาลออกแบบเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 ที่จัดขึ้นในช่วงเดียวกัน หวังเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันเชียงใหม่ สู่ศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมเทศกาลต่างๆ ควบคู่ไปกับการจัดเทศกาลงานอื่นๆที่จัดขึ้นในช่วงฤดูกาลของการท่องเที่ยว สำหรับเทศกาล Creative Lanna Festival 2023 มีสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช. เป็นส่วนงานหลักในการรับผิดชอบการจัดงาน และมีแผนต่อยอดให้เป็นเทศกาลประจำปีในอนาคต ซึ่งจะเน้นการเปิดพื้นที่ในการเข้าถึงและถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ด้านล้านนาออกไปสู่วงกว้าง ให้นักศึกษา นักสร้างสรรค์ ได้มาเเลกเปลี่ยนไอเดีย แชร์ประสบการณ์ ผ่านการจัดกิจกรรมเเละการจัดเเสดงผลงานต่างๆ โดยมี Concept การจัดเรียงเรื่องราวภายในงาน คือ “แสงเหนือ” ที่เป็นการเล่า Story Telling ย้อนอดีตสู่ปัจจุบัน วิถีชีวิต วัฒนธรรม ผ่านนวัตกรรมเเสง สี เสียง เปิดพื้นที่แห่งสีสัน ยามค่ำคืน Night Museum ในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน Night-Time Economy ปลุกและฟื้นย่าน CMU-Square นิมมาน รวมถึง เปิดประสบการณ์ Night Museum ของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาครั้งแรก! โดยสามารถเข้าชมงานได้ฟรี ตลอดช่วงเวลา 3 วันดังกล่าว กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ผ่านนวัตกรรมการใช้เเสง สี เสียง ตลอดงาน นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการ งานเสวนา การแสดงร่วมสมัย  การฉาย  Projection Mapping บนเรือนสถาปัตยกรรม กิจกรรม Workshop  และร้านค้า อาหาร  ผลิตภัณฑ์งานคราฟต์ กาดแลงมาจอย และตลาด Alive Up มากกว่า 40 ร้านค้า การเเสดงล้านนาร่วมสมัยมากมายหลากหลายประเภท / การฉายหนังกลางแปลง / เเละกิจกรรมสร้างสรรค์ อบรมเชิงปฏิบัติ เเละที่สำคัญ และยังกิจกรรมไฮไลท์การฉาย เเสง สี เสียง ไฟ ผ่านการใช้ทุนทางวัฒนธรรมผสมผสานนวัตกรรมสมัยใหม่ Projection Mapping บนเรือนสถาปัตยกรรม ด้วยเเนวคิด “เเสงเหนือ“ ที่เล่าเรื่องเล่าวัฒนธรรม วิถีชีวิต ชาวล้านนาจากอดีต สู่ปัจจุบัน 
เผยแพร่เมื่อ 14 ธันวาคม 2566 • การดู 76 ครั้ง
มช .จัดพิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565
มช .จัดพิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565

  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2565   เชิดชูเกียรติผู้มีคุณูปการต่อแวดวงศิลปวัฒนธรรมในภาคเหนือ มุ่งส่งเสริม  สนับสนุน ให้บุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าของผู้สืบสานวัฒนธรรมล้านนา  และเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ได้รับรางวัล จำนวน 6 สาขา  โดยพิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565  จัดขึ้นภายในงานเทศกาลล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna Festival 2023) โดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช. ได้ดำเนินการคัดเลือกรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2552  จวบจนถึงปัจจุบัน มีผู้ที่ได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนาแล้ว ทั้งสิ้น 67 ท่าน โดยคัดเลือกจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในด้านศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวล้านนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม  สนับสนุน ให้บุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าของผู้สืบสานวัฒนธรรมล้านนา  และเชิดชูเกียรติประวัติแก่ผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคม  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว โดยรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565 มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 6 ท่าน ได้แก่ สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา นายโกมล พานิชพันธ์ จังหวัดแพร่ สาขาภาษาและวรรณกรรม นายสนั่น ธรรมธิ จังหวัดเชียงใหม่ สาขาทัศนศิลป์ นายพรชัย ใจมา จังหวัดเชียงใหม่ สาขาศิลปหัตถกรรมและภูมิปัญญางานช่างพื้นบ้าน นางบัวคลี่  ฟูวัน จังหวัดเชียงราย สาขาศิลปะการแสดงหรือการขับขานพื้นบ้าน นายภานุทัต  อภิชนาธง จังหวัดเชียงใหม่ สาขาสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมล้านนา นายสุรศักดิ์ ป้อมทองคำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายในพิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565  มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานและเกียรติประวัติของผู้ได้รับรางวัลทั้ง 6 สาขา ภายในงานเทศกาลล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna Festival 2023) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2566 ระหว่างเวลา 10.00 น. -21.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นภายใต้การดำเนินงานยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ 3 ล้านนาสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เน้นเปิดพื้นที่ Creative District และแบรนด์สร้างสรรค์ Creative Branding และมีส่วนร่วมกับเทศกาลออกแบบเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 ที่จัดขึ้นในช่วงเดียวกัน หวังเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันเชียงใหม่ สู่ศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมเทศกาลต่างๆ ควบคู่ไปกับการจัดเทศกาลงานอื่นๆที่จัดขึ้นในช่วงฤดูกาลของการท่องเที่ยว   
เผยแพร่เมื่อ 9 ธันวาคม 2566 • การดู 114 ครั้ง
ร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566
ร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นโดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุรเกียริติ์ เสถียรไทย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ ส่วนงานต่าง ๆ นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณ ข่วงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ วัดฝายหิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566
เผยแพร่เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566 • การดู 57 ครั้ง
ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 28
ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 28

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 28 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสมาเลือกซื้ออ่านหนังสือและสิ่งพิมพ์ใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์ในราคาพิเศษ อันส่งผลต่อการสร้างสังคมแห่งการอ่านและสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชนภาคเหนือ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ ลานไม้หน้าอาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566 • การดู 65 ครั้ง