ภูมิปัญญาเชิงช่างกับการอนุรักษ์ (AFCP) 2019

นิทรรศการภูมิปัญญาสล่าสร้างเรือน