ภูมิปัญญาเชิงช่างกับการอนุรักษ์ (AFCP) 2019

การปรับปรุงซ่อมแซมเรือนโบราณล้านนา เฟสที่ 2