กิจกรรมในพิพิธภัณฑ์

ภูมิปัญญาเชิงช่างกับการอนุรักษ์ (AFCP) 2019