เรือนฝาไหลของแม่นายคำเที่ยง

 

เรือนหลังนี้เดิมเป็นเรือนไม้ที่ปลูกสร้างต่อเติมในตัวอาคารตึกสองชั้นของหลวงอนุสารสุนทร ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๕๗ ตั้งอยู่บนถนนวิชยานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เรือนไม้หลังนี้มีลักษณะเฉพาะ คือมีฝาผนังของเรือนโดยรอบทั้งสี่ด้านเป็นฝาไม้แบบบานเลื่อน ที่เรียกว่า “ฝาไหล” เพื่อการระบายอากาศของเรือนได้ดี เรือนชั้นบนใช้เป็นที่พักอาศัยของหลวงอนุสารสุนทร และแม่นายคำเที่ยง โดยแบ่งพื้นที่เป็นส่วนของห้องนอน และส่วนพื้นที่โล่งที่เรียกว่า “เติ๋น” ไว้สำหรับใช้สอยและกินข้าว ส่วนชั้นล่างของเรือนใช้สำหรับเก็บสินค้าของอาคารตึก  หรือที่เรียกกันว่า บ้านตึก หลวงอนุสารสุนทร และแม่นายคำเที่ยง ได้พักอาศัยในเรือนหลังนี้ จนกระทั่งแม่นายคำ เที่ยงถึงแก่กรรมเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๓ และหลวงอนุสารสุนทรถึงแก่กรรมเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๗

ภายหลังในปี พ.ศ.๒๕๑๒ ลูกหลานได้มอบและย้ายเรือนนี้ให้มาปลูกสร้าง ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง ทางวัดจึงปรับใช้เรือนเป็นอาคารสำนักงาน ทั้งนี้ด้วยรูปแบบของเรือนที่สร้างเดิมที่บ้านตึกนั้นมีบันได ที่เคย ใช้เป็นทางขึ้นติดอยู่กับตัวอาคารตึก เมื่อย้ายมาทางวัดจึงได้สร้างส่วนบันไดทางขึ้นให้อยู่ข้างนอกตัวเรือน ด้านหน้าทั้งด้านซ้ายและขวาขึ้นไปเชื่อมต่อกับระเบียงเข้าตัวเรือนชั้นบนได้

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ทางวัดสวนดอก พระอารามหลวง ได้พิจารณาเห็นว่า  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของล้านนา จึงขอมอบอาคาร  เรือนฝาไหล ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำไปปลูกสร้าง ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อการอนุรักษ์

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการรื้อถอนและปลูกสร้างให้คงสภาพเดิม จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิจุมภฏ - พันธุ์ทิพย์ และกลุ่มบริษัทในเครืออนุสาร (บริษัทอนุสารเชียงใหม่ จำกัด บริษัทคำเที่ยงพัฒนา จำกัด และ บริษัทเชียงใหม่พาณิชย์ จำกัด) ได้จัดทำพิธียกเสามงคล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ปลูกสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ และจัดพิธีทำบุญเรือน วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

 
รูปภาพ
เรือนฝาไหลของแม่นายคำเที่ยง
เรือนฝาไหลของแม่นายคำเที่ยง
เรือนฝาไหลของแม่นายคำเที่ยง
เรือนฝาไหลของแม่นายคำเที่ยง
เรือนฝาไหลของแม่นายคำเที่ยง
เรือนฝาไหลของแม่นายคำเที่ยง
เรือนฝาไหลของแม่นายคำเที่ยง
เรือนฝาไหลของแม่นายคำเที่ยง
เรือนฝาไหลของแม่นายคำเที่ยง
เรือนฝาไหลของแม่นายคำเที่ยง
เรือนฝาไหลของแม่นายคำเที่ยง
เรือนฝาไหลของแม่นายคำเที่ยง
เรือนฝาไหลของแม่นายคำเที่ยง
เรือนฝาไหลของแม่นายคำเที่ยง
 

แบบสถาปัตยกรรม

 

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

 
 
เผยแพร่เมื่อ 17 กรกฎาคม 2563 • การดู 11,034 ครั้ง