ยุ้งข้าวเปลือย

ยุ้งข้าวเปลือย
 

เป็นหลองข้าวขนาดเล็ก  มี ๖ เสา แตกต่างจากหลองข้าวทั่วไปที่มีจำนวน ๘ เสาขึ้นไป สร้างขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๕๒ โดยใช้เสาหลองข้าวเก่าและไม้ที่เหลือจากการซ่อมแซมเรือนในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มาสร้างตามต้นแบบหลองข้าวทรงแม่ไก่ในบ้าน อาจารย์วิถี พานิชพันธ์ เพื่อเป็นตัวอย่างให้เห็นรูปแบบหลองข้าวประเภทที่ไม่มีฝาปิด ซึ่งเก็บข้าวโดยใส่ข้าวเปลือกไว้ในเสวียนที่ทำมาจากไม้ไผ่สาน พอกทับด้วยมูลวัวผสมยางไม้

 
รูปภาพ
 

แบบสถาปัตยกรรม

 

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

 
 
เผยแพร่เมื่อ 16 ตุลาคม 2562 • การดู 10,460 ครั้ง