งานไม้ในประสบการณ์ (สล่าหนาน บุญผาย สิงห์คะราช) - Carpentry Experience, Carpenter Naan Boonpai Singkharat

 
 

สวัสดีครับ สล่าหนาน บุญผาย สิงห์คะราช ส่วนมากจะเรียกสล่าหนานมากกว่า เดิมอยู่บ้านพระเจ้าเลื่อม ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง เริ่มทำงานไม้มาสมัยเป็นพระสงฆ์ พอดีเวลาวัดก่อสร้างอะไร จะให้พระเณร เป็นผู้ทำ พอดีมีภารโรงอยู่คนหนึ่งอยู่ใกล้วัด ซึ่งเป็นคนเก่ง จึงมาสอนทำวงกบ ประตู บาน ซ่อมแซมโบสถ์ วิหาร ตนเองก็ได้ทำมาจนกระทั่งสึกออกมา ก็ไปทำงานเฟอนิเจอร์อยู่แถวบ้านถวาย

          Hello, I’m Salaa Naan. My full name is Boonpai Singkarat. But most people call me Salaa (carpenter) Naan. I am from Baan Prajaoluan in Tambol Nongtong, Hangdong District. I got involved in carpentry when I was a monk. When they did construction on the temple, the monks would do it. There was a caretaker who lived near the temple who was very skilled and taught us to make windows and doors and to repair the temple buildings. I did the work until I left the monkhood and then went to make furniture near Baan Tawaai

          ก็เลยรู้สึกว่ารักงานไม้ และอยากสร้างบ้านโบราณ ก็เลยเริ่มทำฝึกฝนทีละเล็กทีละน้อย ได้ระยะเวลาหลายปี งานที่ได้เริ่มทำชิ้นแรกเกี่ยวกับบ้านก็คือการทำรีสอร์ท พอได้ทำแล้วมีคนมาเห็นผลงาน ก็เลยเริ่มพูดกันปากต่อปาก และมีการจ้างทำงานเกี่ยวกับบ้านมากขึ้น งานเฟอนิเจอร์ก็เลยไม่ค่อยได้ทำ ก็เลยหันมาทำบ้านโบราณ รีสอร์ทเยอะขึ้นเป็นส่วนมาก

          I felt that I loved carpentry and wanted to build traditional houses, so I started practicing little by little. I did this for many years, and the first construction project I had was a resort. After that was finished and people saw my work, news spread by word of mouth, and people started hiring me more and more. So I started making furniture a lot less and did more traditional houses and resorts.

          สำหรับงานไม้จะมีเสน่ห์ในตัวเอง เช่น บ้านโบราณจะแตกต่าง อย่างเช่นจะเข้ คือมุมของบ้านที่มีหลายระดับ มีรางลิน จะเข้ ที่มีหลายจั่ว ดูแล้วแตกต่างจากบ้านในสมัยปัจจุบัน ที่ดูแล้วก็ธรรมดา แต่บ้านโบราณสมัยก่อนนั้น หากไม่มีความเข้าใจหลังคามักจะรั่ว

          Woodwork has a lot of charm. Traditional houses are different. For example, the corners of the house have many levels. There are many gables, which make the houses different from today’s houses, which look so normal. But for traditional houses, if the builder didn’t have a lot of knowledge, the roof would probably be leaky.

          ตนเองรัก และสนใจร่วมด้วย เลยชอบตรงส่วนหลังคา เพราะว่ามีหลายระดับ และส่วนของเครื่องมือสมัยโบราณ เราก็ต้องได้ใช้ตลอด เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เครื่องมือสมัยใหม่นำมาเพื่อให้เวลาไวขึ้น ตัดขาดไปให้เร็ว ขนาดใกล้เคีียง ส่วนความละเอียดก็ต้องมาใช้เต่าไม้อยู่ดี เครื่องมือสมัยใหม่ก็คือเอามาเพิ่มให้เร็วขึ้น แต่ความละเอียดก็ต้องพึ่งเครื่องมือสมัยเก่าอยู่ดี

          I loved carpentry and was interested in being a part of the work. I like working on rooves because they have many levels. And we need to use the traditional tools because you can’t do the work without them. Modern tools are faster. They can cut faster, but in the end, you still need to use a wooden planer to get the right detail. Modern tools can be used to complete the work more quickly, but the detail work still requires the traditional tools.

          สำหรับผม ผมโชคดีมาก เพราะพระอาจารย์ที่วัดท่านเก่งทางงานไม้ และก็ได้สอนผม แล้วก็อาจารย์ลองซึ่งเสียชีวิตแล้ว ได้สอนผมทุกอย่างให้ทำงานไม้เป็น

          I am very lucky, because my teacher at the temple was so skilled at carpentry and taught me those skills. And before my teacher passed away, he taught me everything I know about woodwork.

          อยากจะฝากถึงเด็กรุ่นปัจจุบัน ซึ่งไม่ค่อยสนใจทำงานไม้กัน เช่นบางทีจะนำมาสอน เพียงการตอกตะปูนั้น จะทำเป็นหรือไม่ยังไม่รู้ ก็สนใจถามเรื่องค่าจ้าง ค่าแรงแล้ว ถ้าคิดเพียงเท่านี้ก็ไม่สามารถทำงานได้แล้ว เพราะเอาเพียงค่าแรงรายวันมากำหนด ไม่ได้เอาความรักงานไม้มากำหนด ความเป็นจริงหากสอนแล้วทำเป็น ก็จะกลายเป็นอาชีพในวันข้างหน้า

          The younger generation doesn’t have a lot of interest in carpentry. Sometimes when I am teaching, I don’t even know if they will be able to hammer a nail. They are just interested in the money that the job is able to make. If that’s the only thing they think about, they can’t do the work because they are just thinking about the money, they are not thinking about the love for the craft. But if they really learn how to do the work, they will be able to make it into a career in the future.

          สำหรับงานไม้ หากมีคนสนใจ ผมก็อยากสอนเด็กรุ่นปัจจุบันเหมือนกัน สอนให้ทำเป็น เพราะช่างไม้ในปัจจุบันลดลง และเริ่มหายไป ถ้าหมดจากรุ่นของผมแล้วยังจะมีคนสืบทอดต่อไหมยังไม่รู้

          If anyone is interested in carpentry, I want to teach them, so they are able to do the work as well. Because today, woodworkers are harder to find. After my generation, I don’t even know if there will be anyone to carry on this knowledge.

          หากรักในงานไม้ อยากมาลองและเรียนรู้ ก็ทดลองตัดคำว่าค่าจ้าง ค่าแรงออกไปก่อน เอาความรัก ความสนใจ ซึ่งไม่แน่ว่าหากเชี่ยวชาญ และเก่ง ก็อาจจะเป็นอาชีพที่เลี้ยงตนได้ อยากชวนผู้ที่มีใจรักลองมาศึกษาดูก่อน

          For anyone who loves woodwork and wants to learn more, try to think about it without the words ‘hire’ and ‘salary’. Start with love and passion, and if you commit and become a qualified expert, it may become a sustainable career. I want to invite anyone who is interested to come learn more.

 
ให้คะแนนบทความนี้
โดยการคลิกที่ดาว มากที่สุด = 5 ดาว

คะแนนทั้งหมด


คะแนน
จาก ครั้ง
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0
เผยแพร่เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2565 • การดู 1,787 ครั้ง
 

เมนู


 
วิดีโออื่นๆ ที่น่าสนใจ
ดูทั้งหมด