การสร้างเรือนเครื่องผูก ภายใต้กิจกรรม - Building a bamboo house of the “Artisans Talk” woodworking and traditional kruang puuk house construction workshop

การสร้างเรือนเครื่องผูก ภายใต้กิจกรรม - Building a bamboo house of the “Artisans Talk” woodworking and traditional kruang puuk house construction workshop
 

เรือนไม้บั่ว คือ เรือนไม้ไผ่

เรือนเครื่องผูก คือ เรือนที่ใช้ตอก ใช้วัสดุเป็นเส้น ในการผูก มัด ตรึง โครงสร้างให้แข็งแรง

ดังนั้นเรือนไม้บั่ว กับเรือนเครื่องผูก จึงมีความคาบเกี่ยวกัน เนื่องจากคำว่า “เรือนไม้บั่ว” เรียกชื่อตามวัสดุที่ใช้ ถ้าจะเรียก “เรือนเครื่องผูก” ก็เรียกตามเทคนิคที่ใช้ในการสร้าง โดยทั่วไปมักใช้เทคนิคเครื่องผูกกับการสร้างเรือนไม้บั่ว เพราะเป็นไม้ท่อนเล็ก น้ำหนักเบา มัดติดได้ง่ายกว่าไม้จริงเป็นแผ่นๆ ซึ่งใช้ตะปูติดจะเหมาะสมกับวัสดุ

A maibua house is a bamboo house.

A kruang puuk house is a house that uses thin bamboo strips as ties to tightly bind the structure of the house.

As such, maibua houses and kruang puuk houses are related. The word maibua refers to the material and kruang puuk (the ties that hold the house together) refers to the method used to build the house. Generally, this method is also used to build maibua houses because they are constructed with small, light pieces of wood that are easier to tie together than wooden boards, for which nails are better.

ภาพถ่ายโดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี

 
การสร้างเรือนเครื่องผูก ภายใต้กิจกรรม - Building a bamboo house of the “Artisans Talk” woodworking and traditional kruang puuk house construction workshop
การสร้างเรือนเครื่องผูก ภายใต้กิจกรรม - Building a bamboo house of the “Artisans Talk” woodworking and traditional kruang puuk house construction workshop
การสร้างเรือนเครื่องผูก ภายใต้กิจกรรม - Building a bamboo house of the “Artisans Talk” woodworking and traditional kruang puuk house construction workshop
การสร้างเรือนเครื่องผูก ภายใต้กิจกรรม - Building a bamboo house of the “Artisans Talk” woodworking and traditional kruang puuk house construction workshop
การสร้างเรือนเครื่องผูก ภายใต้กิจกรรม - Building a bamboo house of the “Artisans Talk” woodworking and traditional kruang puuk house construction workshop
การสร้างเรือนเครื่องผูก ภายใต้กิจกรรม - Building a bamboo house of the “Artisans Talk” woodworking and traditional kruang puuk house construction workshop
การสร้างเรือนเครื่องผูก ภายใต้กิจกรรม - Building a bamboo house of the “Artisans Talk” woodworking and traditional kruang puuk house construction workshop
การสร้างเรือนเครื่องผูก ภายใต้กิจกรรม - Building a bamboo house of the “Artisans Talk” woodworking and traditional kruang puuk house construction workshop
การสร้างเรือนเครื่องผูก ภายใต้กิจกรรม - Building a bamboo house of the “Artisans Talk” woodworking and traditional kruang puuk house construction workshop
การสร้างเรือนเครื่องผูก ภายใต้กิจกรรม - Building a bamboo house of the “Artisans Talk” woodworking and traditional kruang puuk house construction workshop
การสร้างเรือนเครื่องผูก ภายใต้กิจกรรม - Building a bamboo house of the “Artisans Talk” woodworking and traditional kruang puuk house construction workshop
การสร้างเรือนเครื่องผูก ภายใต้กิจกรรม - Building a bamboo house of the “Artisans Talk” woodworking and traditional kruang puuk house construction workshop
การสร้างเรือนเครื่องผูก ภายใต้กิจกรรม - Building a bamboo house of the “Artisans Talk” woodworking and traditional kruang puuk house construction workshop
การสร้างเรือนเครื่องผูก ภายใต้กิจกรรม - Building a bamboo house of the “Artisans Talk” woodworking and traditional kruang puuk house construction workshop
การสร้างเรือนเครื่องผูก ภายใต้กิจกรรม - Building a bamboo house of the “Artisans Talk” woodworking and traditional kruang puuk house construction workshop
การสร้างเรือนเครื่องผูก ภายใต้กิจกรรม - Building a bamboo house of the “Artisans Talk” woodworking and traditional kruang puuk house construction workshop
การสร้างเรือนเครื่องผูก ภายใต้กิจกรรม - Building a bamboo house of the “Artisans Talk” woodworking and traditional kruang puuk house construction workshop
การสร้างเรือนเครื่องผูก ภายใต้กิจกรรม - Building a bamboo house of the “Artisans Talk” woodworking and traditional kruang puuk house construction workshop
การสร้างเรือนเครื่องผูก ภายใต้กิจกรรม - Building a bamboo house of the “Artisans Talk” woodworking and traditional kruang puuk house construction workshop
การสร้างเรือนเครื่องผูก ภายใต้กิจกรรม - Building a bamboo house of the “Artisans Talk” woodworking and traditional kruang puuk house construction workshop
การสร้างเรือนเครื่องผูก ภายใต้กิจกรรม - Building a bamboo house of the “Artisans Talk” woodworking and traditional kruang puuk house construction workshop
การสร้างเรือนเครื่องผูก ภายใต้กิจกรรม - Building a bamboo house of the “Artisans Talk” woodworking and traditional kruang puuk house construction workshop
การสร้างเรือนเครื่องผูก ภายใต้กิจกรรม - Building a bamboo house of the “Artisans Talk” woodworking and traditional kruang puuk house construction workshop
การสร้างเรือนเครื่องผูก ภายใต้กิจกรรม - Building a bamboo house of the “Artisans Talk” woodworking and traditional kruang puuk house construction workshop
การสร้างเรือนเครื่องผูก ภายใต้กิจกรรม - Building a bamboo house of the “Artisans Talk” woodworking and traditional kruang puuk house construction workshop
การสร้างเรือนเครื่องผูก ภายใต้กิจกรรม - Building a bamboo house of the “Artisans Talk” woodworking and traditional kruang puuk house construction workshop
การสร้างเรือนเครื่องผูก ภายใต้กิจกรรม - Building a bamboo house of the “Artisans Talk” woodworking and traditional kruang puuk house construction workshop
การสร้างเรือนเครื่องผูก ภายใต้กิจกรรม - Building a bamboo house of the “Artisans Talk” woodworking and traditional kruang puuk house construction workshop
การสร้างเรือนเครื่องผูก ภายใต้กิจกรรม - Building a bamboo house of the “Artisans Talk” woodworking and traditional kruang puuk house construction workshop
การสร้างเรือนเครื่องผูก ภายใต้กิจกรรม - Building a bamboo house of the “Artisans Talk” woodworking and traditional kruang puuk house construction workshop
ให้คะแนนบทความนี้
โดยการคลิกที่ดาว มากที่สุด = 5 ดาว

คะแนนทั้งหมด


คะแนน
จาก ครั้ง
5
2
4
0
3
0
2
0
1
0
เผยแพร่เมื่อ 16 สิงหาคม 2564 • การดู 1,708 ครั้ง
 

เมนู


 
วิดีโออื่นๆ ที่น่าสนใจ
ดูทั้งหมด