บันทึกการเสวนาในหัวข้อ “เรือนโบราณล้านนากับการอนุรักษ์” - Discussion record of Traditional Lanna Houses and Preservation

 
 

วีดิโอบันทึกการเสวนาในหัวข้อ “เรือนโบราณล้านนากับการอนุรักษ์” (Traditional Lanna Houses and Preservation) ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563                            เวลา 13.30 – 16.00 น. โดย

1. อาจารย์จุลพร นันทพานิช

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต สัยเจริญ

และดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี

 

 Discussion record of Traditional Lanna Houses and Preservation

Thursday 2nd July, 2020 13.00 - 16.00 hrs.

 

 
ให้คะแนนบทความนี้
โดยการคลิกที่ดาว มากที่สุด = 5 ดาว

คะแนนทั้งหมด


คะแนน
จาก ครั้ง
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0
เผยแพร่เมื่อ 16 สิงหาคม 2564 • การดู 1,507 ครั้ง
 

เมนู


 
วิดีโออื่นๆ ที่น่าสนใจ
ดูทั้งหมด