การสานหงส์ด้วยใบตาล

 
 

การสานหงส์ด้วยใบตาล

        หงส์เป็นสัตว์ ในป่าหิมพานต์ชนิดหนึ่ง ซึ่งในภาพที่ปรากฎนั้น เป็นนกชนิดหนึ่งที่งดงามมาก นิยมใช้ในภาพเขียน ภาพลายทอผ้า ภาพปูนปั้นหรือการแกะสลักโดยทั่วไป นอก เหนือจากหงส์จะเป็นสัตว์สวยงามและเป็นเทพพาหนะแล้ว หงส์ยังเป็นสัญลักษณ์แทนหรือหมายถึง สิ่งต่างๆ หรือบุคคล ที่มีคุณสมบัติอันมีความเป็นพิเศษมีความสูงส่ง เช่น ใช้เป็นตัวแทนของพระเป็นเจ้าคือพระพรหม พระสรัสวดี และฤาษีผู้สำเร็จฌานชั้นสูง เป็นต้น และหากจะพิจารณาจากวรรณคดีบาลี ก็จะพบว่ามีการใช้หงส์เป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้า หรือเป็นสัญลักษณ์ดีงามอย่างหนึ่งของมหาบุรุษ เป็นต้น (หงส์ใบลาน ใช้สำหรับประดับสังฆทาน หรือประดับตกแต่งเครื่องไทยธรรม)

         กิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านหัตถศิลป์ และวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์ ภายใต้พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนามีชีวิต แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตล้านนาอย่างสร้างสรรค์

          อบรมหลักสูตรระยะสั้นจักสานรูปสัตว์ด้วยใบตาล ปี พ.ศ. 2563 โดย สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำและเผยแพร่โดย พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
ให้คะแนนบทความนี้
โดยการคลิกที่ดาว มากที่สุด = 5 ดาว

คะแนนทั้งหมด


คะแนน
จาก ครั้ง
5
9
4
1
3
0
2
1
1
1
เผยแพร่เมื่อ 5 มิถุนายน 2563 • การดู 3,421 ครั้ง
 

เมนู


 
หลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ดูทั้งหมด