ดอกสัก

ปฏิทินล้านนา 2567 มื้อจั๋นวันดี ฉบับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ปีมะโรง พุทธศักราช 2567 ปีก่าเหม้า - กาบสี
จุลศักราช 1385 - 1386
คำนวณโดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 
การดู 936,101 ครั้ง • ดาวน์โหลด 28,444 ครั้ง • เผยแพร่ 2 ธ.ค. 66