3 ธันวาคม 2562
3k
Share on
 

ข้าวนึ่ง นึ่งข้าว

 

หนึ้งเข้า หรือนึ่งข้าว เป็นการเตรียมข้าวเหนียวไว้บริโภคกับอาหารในแต่ละวัน การนึ่งข้าวของชาวล้านนาแต่เดิมจะมีอุปกรณ์ที่สำคัญ ได้แก่ หม้อข้าวหม่า, ซ้าหวด, หม้อนึ่ง, ไหข้าว, เตี่ยวหม้อมนึ่ง, ฝ่าข้าวหรือกัวะข้าว, ไม้ด้ามข้าว, กล่องข้าว เป็นต้น