30 เมษายน 2567
3k
Share on
 

สาดแหย่ง (เสื่อคล้า) EP.1

 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเสื่อคล้า (สาดแหย่ง) บ้านปากคลอง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการร่วมกันเพื่อทำโครงการร่วมจัดการวัฒนธรรมชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจชุมชน บ้านปากคลอง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้กระบวนการพัฒนา และการคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อออกแบบต่อยอดผลิตภัณฑ์จากเสื่อแหย่ง(คล้า) ยกระดับการออกแบบผลิตภัณฑ์/บริการ ให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดอย่างมีคุณภาพให้แก่ชุมชน