4 ตุลาคม 2022
2.5k
 

หิ้งพระ

 

หิ้งพระภายในเรือนล้านนาสมัยก่อนนั้น นิยมทำ 2 แบบ คือแบบเป็นกล่องยื่นออกไปจากตัวเรือน และแบบที่ยื่นออกมาจากฝาเรือน อยู่บริเวณเติ๋นด้านตะวันออก ใช้วางภาพพระธาตุเจดีย์ ภาพพระเกจิอาจารย์ พระธรรมคัมภีร์ ปั๊บสา เครื่องราง ของขลัง และเครื่องสักการะ เพื่อกราบไหว้บูชา แต่ชาวล้านนาไม่นิยมบูชาพระพุทธรูปไว้ในเรือน เพราะเชื่อว่าพระพุทธรูปต้องอยู่ในวัดเท่านั้น

 

เขียนโดย : ฐาปนีย์ เครือระยา (สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)