17 มีนาคม 2565
3k
Share on
 

ต้นโชค

 

“โจ้ค” (โชค) ไทยว่า “ตะคร้อ” ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Schleichera oleosa (Lour.) Oken ในวงศ์ SAPINDACEAE ชื่อสามัญ Ceylon oak สรรพคุณทางยาเป็นรากเป็นยาแก้กษัย ใบแก้ไข้ สมานแผน รักษาฝี ผลเป็นยาระบาย เปลือกต้น ต้มดื่มเป็นยาสมานท้อง แก้บิด แก้ปวดประจำเดือน แก้ฝีหนองอักเสบ ส่วนด้านความเชื่อ คราใดที่ต้องการความเป็นสิริมงคลโดยเฉพาะด้านโชคลาภ ใบโจ้คจะมีบทบาทตามความเชื่อ เช่น ใช้ใบรองหลุมและผูกเสามงคล หรือเสาร้านค้า ใช้พกพาไปเสี่ยงโชคลาภหรือไปค้าขาย ใช้แช่น้ำมนต์ เป็นต้น ในวันมหาสงกรานต์ โบราณท่านให้เอาใบมาผูกเสาบ้าน ประตูบ้าน ประตูรั้ว ร้านค้าเชื่อว่าเจ้าบ้านร้านค้าจะโชคดีตลอดทั้งปี

 

ข้อมูลโดย : สนั่น ธรรมธิ