8 มีนาคม 2565
3k
Share on
 

ต้นดอก หรือสุ่มดอก เครื่องสักการะล้านนา

 

ต้นดอก หรือสุ่มดอก เป็นเครื่องสักการะชนิดหนึ่ง ขึ้นโครงด้วยไม้จริงแล้วแซมเสียบด้วยบุปผานานาพันธุ์ มักทำขึ้นเป็นพุทธบูชา แต่ก็พบว่าจัดทำขึ้นเป็นเครื่องสักการะชนชั้นระดับเจ้านายอีกด้วย

(ข้อมูล: สนั่น ธรรมธิ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.