16 กุมภาพันธ์ 2564
3k
Share on
 

สับฟาก

 

ฟาก เป็นวัสดุพื้นบ้านที่ได้จากการสับท่อนไม้ไผ่ ใช้ในการทำพื้นหรือผนังในอาคารที่มีอายุการใช้งานไม่ยาวนานมากนัก ไม้ที่นิยมใช้ทำฟากในล้านนาคือไม้ซาง ซึ่งเป็นไผ่นวลที่แก่หรือแก่จัด เลือกตัดไผ่ที่มีลำต้นตรง ให้ท่อนมีความยาวตามความต้องการ แล้วใช้ขวานหรือพร้าปลายตัดสันหนาที่เรียกว่ามีดงกสับที่ข้อให้ห่างกันประมาณ 1 เซนติเมตร เมื่อสับทุกปล้องแล้วจึงใช้มีดหรือขวานแล่งเพียงรอยเดียวตั้งแต่โคนถึงปลาย และแบะท่อนไม้ไผ่สับนั้นหงายลง ใช้มีดหรือขวานถากข้อปล้องด้านในออก และกล่อมคมที่ผิวฟากให้เรียบร้อยแล้วก็อาจนำไปใช้ได้ตามต้องการ เช่น ใช้ปูเป็นพื้นในตูบหรือเรือนเครื่องผูก ใช้ทำเป็นฝาบ้านหรือยุ้งข้าว ใช้กั้นดินหรือทรายที่ฝาย ฯลฯ