16 เมษายน 2563
3k
Share on
 

ฝาไหล

 

ฝาไหล

เป็นการทำฝาไม้สองชั้นที่ตีเว้นช่องสลับกัน หากเลื่อนมาซ้อนกันจะเป็นฝาผนังที่ทึบตัน แต่หากเลื่อนขยับฝาชั้นในก็จะทำให้เกิดช่องที่ฝานั้น ทำให้แสงและลมสามารถผ่านเข้าออกได้ เหมือนกับประตูหน้าต่างบานเลื่อนในปัจจุบัน นิยมทำในบริเวณที่ต้องการให้เป็นช่อง มองผ่านออกจากตัวบ้าน หรือต้องการลมในบางเวลา

จัดทำและเผยแพรโดย พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริม่ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่