14 เมษายน 2563
3k
Share on
 

วันเน่า (เนา) ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มี ๒ วัน

 

สงกรานต์ล้านนา ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีวันเน่า ๒ วัน คือวันที่ ๑๔-๑๕ เมษายน

วิทยากรโดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่