23 มีนาคม 2563
3k
Share on
 

เรือนทรงปั้นหยา (เฮือนอนุสารสุนทร)

 

เรือนทรงปั้นหยา(เรือนอนุสารสุนทร)

เรือนทรงปั้นหยา (อนุสารสุนทร)
เดิมตั้งอยู่บริเวณตลาดอนุสารสุนทร ถนนช้างคลาน ในความครอบครองของบริษัทสุเทพ จำกัด เป็นเรือนที่หลวงอนุสารสุนทรและนางคำเที่ยง ชุติมา สร้างให้กับบุตรชายและครอบครัว คือ นายแพทย์ยงค์ ชุติมา เมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๔๖๗ โดยเรือนดังกล่าวชั้นบนเป็นที่อยู่อาศัย ชั้นล่างเปิดเป็นคลินิค และร้านขายยา
๑.เรือนทรงปั้นหยา(อนุสารสุนทร) เมื่อตั้งอยู่บริเวณตลาดอนุสารสุนทร ถนนช้างคลาน ในความครอบครองของบริษัทสุเทพ จำกัด
๒.มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ได้ให้การสนับสนุนการอนุรักษ์และนำมาสร้างขึ้นใหม่ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๗ โดยประธานมูลนิธิหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ได้ร่วมพิธีลงเสาเอกตามพิธีแบบล้านนา
๓.ปกเสาเอก โดยสล่า
๔.สล่า ได้ดำเนินการก่อสร้างเรือนทรงปั้นหยา (อนุสารสุนทร) ขึ้นใหม่ ในพื้นที่พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๗