ดอกสัก

แจ้งข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


*
 
*
 
*
 
*
 
 
 
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เวลาทำการ: วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
(ปิดวันเสาร์และอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
โทรศัพท์: +66(0) 5394 3624-5
อีเมล์: saraban_cpac@cmu.ac.th
 
ประชาสัมพันธ์สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์
โทรศัพท์: +66(0) 5394 3624-5
อีเมล์: saraban_cpac@cmu.ac.th
 
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
เวลาทำการวันอังคาร – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
(ปิดทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
โทรศัพท์: +66(0) 5394 3624-6
อีเมล์: saraban_cpac@cmu.ac.th