ดอกสัก

แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/สายตรงผู้บริหาร (Voice Of Customer)


*
*
*
*
*
ข้อตกลงการใช้งาน VOC
 
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์: +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์: +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625
ประชาสัมพันธ์สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : +66 5394 3625
โทรสาร : +66 5322 2680 และ +66 5394 3625
อีเมล์ : artculture.cmu@gmail.com
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เบอร์โทร : +66 5394 3626
โทรสาร : +66 5322 2680 และ +66 5394 3625
เวลาทำการ: วันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น. (ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์)