ดอกสัก

Executives Directory


Dr. M.R. Rujaya Abhakorn
Dr. M.R. Rujaya Abhakorn
Head of Arts and Cultural Center (Appointed July 1985 - 1 July 1993)
Asst.Prof.Chavalit Puttawong
Asst.Prof.Chavalit Puttawong
Director (Appointed 2 July 1993 - 9 February 1994)
Professor Dr. Udom Rungruengsri
Professor Dr. Udom Rungruengsri
Director (Appointed 7 February 1994 - 6 February 2002)
Assoc. Prof.Pongdej Chaiyakut
Assoc. Prof.Pongdej Chaiyakut
Director (Appointed 7 February 2002 - 6 February 2006)
Lecturer Amnuay Kanthain
Lecturer Amnuay Kanthain
Director (Appointed 7 February 2006 - 6 February 2010)
Associate Professor Amnat Yousukh, M.D.
Associate Professor Amnat Yousukh, M.D.
Acting Director (Appointed 7 Febuary 2010 - 31 March 2010)
Acting Director (Appointed 16 July 2010 - 29 October 2010)
Asst.Prof.Pathom Pathomtanapong
Asst.Prof.Pathom Pathomtanapong
Acting Director (Appointed 1 April 2010 - 15 July 2010)
Asst.Prof.Vilawan Svetsreni
Asst.Prof.Vilawan Svetsreni
Director (Appointed 30 October 2010 - 7 November 2012)
Director (Appointed 8 November 2012 - 9 November 2016)
Acting Director (Appointed 10 November 2016 - 26 August 2018)
Director (Appointed 27 August 2018 - 24 July 2022)
ASST. PROF. EKKACHAI MAHAEK, Ph.D.
ASST. PROF. EKKACHAI MAHAEK, Ph.D.
Vice President
Acting Director (Appointed 25 July 2022 - now)

อีเมล์: ekkachai.m@cmu.ac.th
ประวัติการทำงาน