ดอกสัก

Board of Committee


ASST. PROF. EKKACHAI MAHAEK, Ph.D.
ASST. PROF. EKKACHAI MAHAEK, Ph.D.
Vice President
and Acting Director The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University

อีเมล์: ekkachai.m@cmu.ac.th
ประวัติการทำงาน
Dr. Chulatas Kitibud
Dr. Chulatas Kitibud
Committee
ประวัติการทำงาน
Dr. Vithi Phanichphant
Dr. Vithi Phanichphant
Committee
ประวัติการทำงาน